parallax background

حسین شاه حسینی

حسین شاه‌حسینی متولد اسفند ۱۳۰۶ در محله سرچشمه تهران و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از اعضای هیئت رهبری جبهه ملی می‌باشد.
نخستین فعالیت او در کنار پدرش و در جلسات شیخ زین العابدین شاه حسینی و در دیدار با آیت‌الله کاشانی صورت می‌گیرد و همراهی پدر باعث آشنایی او با سیاست می‌گردد. این فعالیتهای مصادف می‌گردد با تشکیل «سازمان نظارت بر آزادی انتخابات» توسط دکتر مصدق و نمایندگانی از مجلس پانزدهم مثل حسین مکی، مظفر بقایی و حائری‌زاده. بعد از آن عمده فعالیت او به عنوان سمپات حزب زحمتکشان در در حمایت از میلیون می‌گذرد و با تشکیل جبهه ملی ادامه تلاش‌های شاه حسینی در این سازمان صرف می‌گردد. پس از کودتای ۲۸ مرداد او به همراه صدر الحفاضی، آیت الله زنجانی، عطایی، محمد نخشب از نخستین فعالان و بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی بودند. همین فعالیتها باعث شد که پس از چند بار دستگیری از دانشگاه اخراج گردد.