parallax background

محمد جواد شفاه

محمد جواد شفاه متولد 1370 و دانش آموخته ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان است.
و علاوه بر همکاری درمستند « آقای نخست وزیر » هم اکنون عهده دار معاونت تولید در موسسه سفیر فیلم است. شفاه در تولید پروژه های مختلفی مانند « اشغال آزادی »، انیمیشن « خوش سفر » و  نماهنگ « ایستاده ایم 1 » همکاری داشته است.