parallax background

دکتر داود هرمیداس باوند

دکتر داوود هرمیداس باوند (زاده ۱۳۱۳ در تهران) استاد حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل و از اعضای بلندپایه جبهه ملی ایران است. وی از سال ۱۳۵۴ به استخدام وزارت خارجه ایران درآمد و از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۲ در سازمان ملل فعالیت کرده و یک سال ریاست کمیته حقوق مجمع عمومی سازمان ملل را بر عهده داشت. باوند دکترای روابط بین‌الملل خود را از دانشگاه امریکن در واشینگتن دی‌سی در سال ۱۹۶۳ دریافت کرده و در دانشگاه‌های رودآیلند، تهران، امام صادق و آزاد تدریس کرده‌است.
عمده فعالیت‌های سیاسی مشخص داوود باوند در زمان حمایت از جبهه ملی ایران در آمریکا به همراهی دکتر نخشب صورت گرفته‌است. در جلسات شورای مرکزی جبهه ملی ایران که تاریخ‌های ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۳۷۹ برگزار شد، داوود هرمیداس باوند به عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی ایران و پس از مدتی به عضویت در شورای رهبری انتخاب شد. سپس در کنگره ۱۳۸۲ جبهه ملی ایران (پلنوم اللهیار صالح) هرمیداس باوند با بیشترین رای به عضویت در شورای مرکزی انتخاب شده و در ادامه آن از سوی اعضای شورا به عضویت هیئت رهبری انتخاب می‌گردد. پس از درگذشت دکتر پرویز ورجاوند، دکتر باوند در پی درخواست اعضای جبهه در داخل و خارج و با تصویب هیئت رهبری و شورای مرکزی به سمت سخنگوی جبهه ملی ایران انتخاب شد. در انتخابات هیئت رهبری جبهه ملی ایران (۱۳۹۴) دکتر باوند به همراه ادیب برومند، حسین شاه‌حسینی، علی رشیدی، مرتضی بدیعی به عضویت هیئت رهبری درآمده و به سمت سخنگویی جبهه ملی انتخاب می‌شود.