هادی بهرامیان

هادی بهرامیان  در سال 1368 متولد شده است. بهرامیان دانش آموخته رشته فیلم نامه نویسی از دانشگاه سوره است و در حال حاضر به صورت تخصصی مشغول به تدوین مستندهای کوتاه و بلند است. در کارنامه کاری بهرامیان میتوان به تدوین دو مستند « داستان اعتماد » و « مرد نمکی » در سال 94 اشاره کرد. مستند « آقای نخست وزیر » به عنوان جدیدترین کاری که بهرامیان تدوین آن را بر عهده داشته است در مرداد سال 95 آماده رونمایی است.