حسین دهباشی: بزرگ کردن نقش خارجیان در کودتا برای این است که اشتباهات دولت مصدق دیده نشود

به گزارش « سفیر فیلم »؛ در جلسه اکران مستند « آقای نخست وزیر» آخرین اثر موسسه سفیر فیلم، حسین دهباشی تاریخ پژوه و مستند ساز تاریخ شفاهی ایران در دوره پهلوی به این موضوع اشاره دارد که مصدق خود مخلوق نهضت نفت است ولی همه ­می­خواهند بگویند مصدق خالق این نهضت بوده است. باید گفته شود که مصدق چگونه به نقطه ای می­رسد که قصد منحل کردن مجلس را دارد. دهباشی معتقد است تصور اینکه کودتا را تنها آمریکایی ها با چند هزار دلار رقم زدند صحیح نیست. این برهه از تاریخ درس­های فراوانی برای امروز ملت ما دارد باید دانست اشتباهات و غفلت های بزرگ جریان ها و سران مذهبی و ملی نهضت موجب شده بود مردم و نیروهای انقلابی نسبت به این تحرکات بی تفاوت شوند. الان شرایط با گذشته تفاوت کرده است باید این خطاها بیان شود تا مشخص شود نتیجه این اشتباهات و غفلت یک روزه مردم سال ها تحمل استبداد است؛ همواره روایت این بوده است که مصدق که مشکلی نداشت، مردم هم از او حمایت می­کردند، کاشانی هم مشکلی نداشت اما آمریکایی ها توانستند در کشور کودتا راه اندازند. بزرگ کردن نقش خارجیان در کودتا برای این است که اشتباهات دولت مصدق دیده نشود. اشتباه جریان های مذهبی نیز این بوده است که فکر می­کردند اگر مصدق خود رای است و با او مشکل دارند  می­توانند مانند گذشته در مقابل شاه و نخست وزیران او بایستند لذا برای جلوگیری از کودتا کاری انجام ندادند. اما شاه آن سال ها تغییر می­کند و با یک دستگاه امنیتی مانند ساواک فضایی متفاوت از گذشته را در کشور ایجاد می­کند.

IMG_0018