آیت‌الله زنجانی حامی دکترمصدق، از رابطه دین و سیاست می‌گوید…